WYPRZEDAŻ! Ruszyła sezonowa wyprzedaż!

Programy dofinansowania na zbiorniki i retencję wodną – sprawdź czy możesz na nie liczyć w swojej okolicy!

Autor

W całej Polsce, w mniejszym lub większym stopniu coraz częściej dotyczy nas problem suszy. Negatywne zmiany klimatu odbijają się na sytuacji wodnej naszego kraju. Jak się okazuje, każdy z nas może przyczynić się do ratowania środowiska przed brakiem wody, a co więcej – czasem wystarczą jedynie chęci i niewielka kwota. Mowa o dofinansowaniach, o które w zależności od naszego miejsca zamieszkania możemy wystąpić. Dotacje można wykorzystać w większości przypadków na takie zadania jak: zakup zbiorników do zbierania deszczówki, rozbudowa istniejących systemów retencyjnych, regulacja oczek wodnych czy instalacja podziemnych systemów gromadzenia wody. Co jakiś czas pojawiają się nowe źródła dofinansowań – odwiedzaj regularnie nasz portal, by sprawdzić czy pojawiły się one w Twoim regionie. Skorzystaj z przycisków poniżej i sprawdź, czy również Twoje miasto, gmina lub powiat prowadzi programy dofinansowania retencji:

Program "MOJA WODA" Polska dofinansowanie deszczówki i retencji

“MOJA WODA” OGÓLNOPOLSKI PROGRAM DOFINANSOWAŃ RETENCJI – EDYCJA 2023

Największy program dofinansowań do retencji w Polsce powrócił! Tym razem łączna kwota przeznaczona przez WFOŚIGW na wsparcie polskich obywateli wyniesie ponad 100 mln zł, a pojedyncza inwestycja może uzyskać aż 6000 zł (o 1000 zł więcej niż w poprzednich edycjach). Jeżeli kwalifikujesz się pod wymagania programu – nie czekaj ani chwili i złóż wniosek o dofinansowanie, które pozwoli Ci zrealizować jeden z dedykowanych celów programu wymienionych poniżej. Ilość środków jest ograniczona. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w programie:

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
03.08.2023 – 30.06.2024 (kolejność rozpatrywania uzależniona od daty złożenia)

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI:
a) Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami  lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na których znajduje się budynek jednorodzinny lub planowana jest jego budowa.

III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA WYNOSI:

a) Dla jednego przedsięwzięcia – 6000 zł (max. 80% wartości). Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia – 2 tys. zł.

IV. PRODUKTY I USŁUGI PODLEGAJĄCE DOTACJI:
– Zbiorniki naziemne na deszczówkę (łącznie minimum 2000l)
– Zbiorniki podziemne na deszczówkę (łącznie minimum 2000l)
– Pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki i centrale dystrybucyjne
– Systemy rozsączające jak studnie chłonne, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych
– Zielone dachy
– Osadniki rynnowe i odwodnienie liniowe
– Transport, instalacja, rozbudowa, uruchomienie systemu

V. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
a) W formie papierowej do WFOŚIGW najbliżego beneficjentowi
b) Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej: ePUAP

Kliknij tutaj po oficjalne informacje o programie…

Program Wojewódzki "Deszczówka" Wielkopolska

“DESZCZÓWKA” WOJEWÓDZKI PROGRAM DOFINANSOWAŃ RETENCJI – EDYCJA 2023/2024

Celem programu pn. „Deszczówka” jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego, oraz wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
23.11.2023 – 29.02.2024

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI:
a) Program skierowany jest do samorządów terytorialnych z terenu województwa wielkopolskiego.

III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA WYNOSI:

a) Dla jednego zadania – 150 000 zł (max. 80% wartości). Uwaga! Każdy samorząd może ubiegać się o realizację nawet 2 zadań!

IV. PRODUKTY I USŁUGI PODLEGAJĄCE DOTACJI:
– Zakup nowych przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien do nowego,
zamkniętego, szczelnego zbiornika naziemnego lub podziemnego magazynującego wodę
– Zakup nowego zbiornika naziemnego lub podziemnego magazynującego wodę
– Wykonanie usług i zakup materiałów budowlanych
– Wykonanie nowych systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami
– Zakup materiałów do wykonania systemów rozprowadzających wodę i nawadniających
– Zakup innych uzasadnionych materiałów, towarów
– Wykonanie innych uzasadnionych usług bezpośrednio związanych z realizacją zadania

V. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
a) w wersji papierowej w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Kliknij tutaj po oficjalne informacje o programie…

Program "ZŁAP DESZCZ" Wrocław dofinansowanie deszczówki koniec

“ZŁAP DESZCZ” PROGRAM DOFINANSOWAŃ RETENCJI DLA WROCŁAWIA

Miasto Wrocław po raz kolejny postanowiło wesprzeć mieszkańców w ich staraniach o oszczędzanie wody – tym razem kwotą 550 tys. zł. Jeżeli jesteś mieszkańcem Wrocławia – nie zwlekaj i skorzystaj z dofinansowań, które pozwolą na zakup zbiorników na deszczówkę. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami uczestnictwa w programie:

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
03.04.2023 – 31.08.2023 (kolejność rozpatrywania uzależniona od daty złożenia)

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI:
a) Osoby fizyczne, będące mieszkańcami miasta Wrocław
b) Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe na terenie miasta Wrocław

III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA WYNOSI:
a) Dla osób fizycznych – 5000 zł (max. 80% wartości przedsięwzięcia)
b) Dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – 10 000 zł (max. 80% wartości przedsięwzięcia)

IV. PRODUKTY I USŁUGI PODLEGAJĄCE DOTACJI:
– Zbiorniki naziemne na deszczówkę
– Zbiorniki podziemne na deszczówkę
– Pompy do zbiorników
– Systemy rozsączające
– Zbieracze deszczówki i filtry do zbiorników
– Dachy retencyjne
– Transport i instalacja powyższych produktów

V. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
a) W formie papierowej osobiście / za pomocą listu
b) Poprzez wysłanie wniosku z podpisem kwalifikowanym/zaufanym na adres e-mail: wke@um.wroc.pl
c) Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej: ePUAP

Kliknij tutaj po wniosek i oficjalne informacje o programie…

“DOFINANSOWANIE DO DESZCZÓWKI” PROGRAM DOFINANSOWAŃ RETENCJI DLA POZNANIA

Miasto Poznań kontynuuje program dotacji na deszczówkę dla mieszkańców miasta, z dofinansowaniem cieszącym się dużym zainteresowaniem co roku. W 2023 roku miasto przeznaczy aż 900 tysięcy złotych na program, który ma zachęcić mieszkańców do inwestowania w systemy zagospodarowania deszczówki. Program ma na celu niwelowanie negatywnych skutków suszy i odciążenie systemu kanalizacji poprzez zwiększenie retencji deszczówki. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami uczestnictwa w programie:

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
28.03.2023 – 27.04.2023

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI:
a) osoby fizyczne, będące mieszkańcami miasta Poznań
b) wspólnoty mieszkaniowe
d) przedsiębiorcy

III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA WYNOSI:
a) 6000 złotych dla osób fizycznych i przedsiębiorców (80% kosztów)
b) 50000 złotych dla wspólnot mieszkaniowych (80% kosztów)

IV. PRODUKTY I USŁUGI PODLEGAJĄCE DOTACJI:
Zbiorniki naziemne na deszczówkę

Zbiorniki podziemne na deszczówkę

Sprawdź także niezbędne akcesoria:
Zbieracze deszczówki i filtry do zbiorników

V. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
a) Wnioski można składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Poznania – Plac Kolegiacki 17
b) Elektronicznie przez portal ePUAP
c) Przesyłając komplet dokumentów poprzez pocztę tradycyjną

Kliknij tutaj po wniosek i oficjalne informacje o programie…

[zakończony] “KALISZ ŁAPIE DESZCZ” PROGRAM DOFINANSOWAŃ RETENCJI DLA KALISZA

Rada Miasta Kalisza przyjęła uchwałę dotyczącą udzielania dotacji na zbiorniki na deszczówkę. Dotacja ta będzie udzielana na zakup zbiornika na deszczówkę dla każdego budynku mieszkalnego i rekreacyjnego położonego na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Dofinansowanie będzie przysługiwać tylko raz dla każdego budynku. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami uczestnictwa w programie:

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
01.02.2023 – 31.03.2023

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI:
a) Osoby fizyczne, będące mieszkańcami miasta Kalisz

III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA ZALEŻY OD WIELKOŚCI ZBIORNIKA I WYNOSI:
a) 500 złotych dla nowych zbiorników naziemnych o pojemności do 500 litrów (min. 100 litrów)
b) 1000 złotych dla nowych zbiorników naziemnych o pojemności powyżej 500 litrów
c) 2000 złotych dla nowych zbiorników podziemnych (min. 1000 litrów)

IV. PRODUKTY I USŁUGI PODLEGAJĄCE DOTACJI:
Zbiorniki naziemne na deszczówkę

Zbiorniki podziemne na deszczówkę

Sprawdź także niezbędne akcesoria:
Zbieracze deszczówki i filtry do zbiorników

V. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
a) Wnioski można składać osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mieszczącym się w kaliskim Ratuszu, w pokoju 32
b) Wysyłając wniosek pod adres Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 62 76 54 410.

Kliknij tutaj po wniosek i oficjalne informacje o programie…

[zakończony] “OSTRÓW ŁAPIE DESZCZ” PROGRAM DOFINANSOWAŃ RETENCJI DLA OSTROWA WLKP.

Dla programu “Ostrów Łapie Deszcz” w 2023 roku budżet miejski zabezpieczył kolejne 150 000 złotych. Mieszkańcy mogą liczyć nawet na 2 000 złotych dofinansowania na zbiornik do deszczówki. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami uczestnictwa w programie:

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
01.02.2023 – 28.02.2023

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI:
a) osoby fizyczne
b) wspólnoty mieszkaniowe
c) osoby prawne
d) przedsiębiorcy
c) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA ZALEŻY OD WIELKOŚCI ZBIORNIKA I WYNOSI:
a) 500 złotych dla nowych zbiorników naziemnych o pojemności do 500 litrów (min. 100 litrów)
b) 1000 złotych dla nowych zbiorników naziemnych o pojemności powyżej 500 litrów
c) 2000 złotych dla nowych zbiorników podziemnych (min. 1000 litrów)

IV. PRODUKTY I USŁUGI PODLEGAJĄCE DOTACJI:
Zbiorniki naziemne na deszczówkę

Zbiorniki podziemne na deszczówkę

Sprawdź także niezbędne akcesoria:
Zbieracze deszczówki i filtry do zbiorników

V. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
a) Stacjonarnie w siedzibie UM w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski)
b) W wersji papierowej na przesyłając na adres UM w Ostrowie Wielkopolskim
c) W formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: https://umostrow.epuap.online/)

Kliknij tutaj po wniosek i oficjalne informacje o programie…

Program MÓJ DESZCZ Gliwice dofinansowanie deszczówka KONIEC

[zakończony] “MÓJ DESZCZ” PROGRAM DOFINANSOWAŃ RETENCJI DLA GLIWIC

Miasto Gliwice po raz drugi postanowiło uruchomić program dofinansowań dla deszczówki – tym razem z kwotą 500 tys. zł. Jeżeli jesteś mieszkańcem Gliwic – nie zwlekaj i skorzystaj z dofinansowań, które pozwolą na zakup zbiorników na deszczówkę. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami uczestnictwa w programie:

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
25.07.2022 – 12.08.2022

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI:
a) Osoby fizyczne, będące mieszkańcami miasta Gliwice
b) Wspólnoty mieszkaniowe na terenie miasta Gliwice
c) Osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku

III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA WYNOSI:
a) Dla osób fizycznych, wspólnot i osób prawnych – 4000 zł (max. 85% wartości przedsięwzięcia)
b) Dla osób fizycznych, które chcą dofinansować retencję na swoim ogródku działkowym – 500 zł

IV. PRODUKTY I USŁUGI PODLEGAJĄCE DOTACJI:
Zbiorniki naziemne na deszczówkę do 10m2 pojemności

Zbiorniki podziemne na deszczówkę do 10m2 pojemności
Pompy do zbiorników
Zbieracze deszczówki i filtry do zbiorników
Systemy rozsączające

V. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
a) W formie papierowej osobiście w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Wodami UM Gliwice
b) W formie listu na adres Wydziału Gospodarowania Wodami UM Gliwice
c) Poprzez wysłanie wypełnionego wniosku na adres e-mail: gw@um.gliwice.pl

Kliknij tutaj po wniosek i oficjalne informacje o programie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google. Polityka prywatności i Warunkach korzystania z usługi.

Zapraszamy do kontaktu

  Ekofabryka

  ul. Grobla 25
  66-600 Krosno Odrzańskie
  tel. 68 30 30 30 8 
  info@ekofabryka.com.pl
  NIP: 9261558013
  REGON: 368272058
  Twój koszyk
  Loading...
  • Brak produktów w koszyku.

  Kwota: 0,00

  Zobacz koszykZamów teraz

  Loading...