WYPRZEDAŻ! Ostatnie sztuki w najniższych cenach!

Jak zaplanować program recyklingu w szkole

Autor
Segregacja odpadów w szkole to już nie możliwość, ale obowiązek. Zgodnie z przyjętymi w ostatnich miesiącach dyrektywami UE i intensywnymi pracami nad polską ustawą o przetwarzaniu odpadów wiele szkół zastanawia się obecnie, jak zaplanować szkolny program recyklingu. Aby zdążyć z realizacją tego zamierzenia przed wejściem w życie polskiej ustawy, projektowanie należy zacząć jak najwcześniej.
Jeśli skorzystasz z naszych porad i wytycznych, możesz zaoszczędzić wiele czasu i stworzyć naprawdę wartościowy projekt.
Dzięki niemu segregacja odpadów w szkole stanie się powszechnym i skutecznym sposobem walki z zaśmieceniem środowiska. Dowiedz się od czego zacząć, jak określić cele programu i przeprowadzić audyt ekologiczny, jakie podjąć kroki administracyjne, jak zaprojektować działania edukacyjne, jakie kosze do segregacji w szkole i na zewnątrz należy kupić i skąd czerpać dotacje na recykling. Sprawdź, dlaczego zbiórka makulatury w szkole to naprawdę dobry pomysł, dlaczego warto organizować dni recyklingu, jak możesz wykorzystywać materiały ekologiczne w plastyce oraz o czym jeszcze nie zapomnieć, aby stworzyć maksymalnie wydajny program recyklingu na lata.
Ekofabryka

Segregacja odpadów w szkole — z czego powinien składać się program recyklingu?

Dobry program recyklingu to zarówno mądre gospodarowanie odpadami od strony administracyjnej, jak i edukacja uczniów i pracowników. Warto zatem zadbać o gruntowną analizę dotychczasowej działalności szkoły w zakresie gospodarki odpadami i wypełnienie w niej luk.

Może się to wiązać z przeszkoleniem kadry, wprowadzeniem tematycznych lekcji i zaangażowaniem całej społeczności szkoły w szeroko pojęte działania edukacyjne i recyklingowe, tak aby maksymalnie zredukować produkcję odpadów. Odpowiednie kosze do segregacji śmieci w szkole to podstawa, koniecznie też przeanalizuj kontrakt szkoły z firmą odbierającą śmieci.

Zbierz reprezentatywny i kompetentny zespół

Stworzenie dobrego szkolnego programu segregacji śmieci wymaga synergicznego wysiłku pracowników szkoły, uczniów, rodziców i specjalistów od ochrony środowiska. Dlatego pierwszym krokiem do opracowania szkicu programu powinno być omówienie pomysłu w gronie reprezentantów każdej z grup.

Segregacja śmieci w szkole i w domu jest obszarem, w którym rodzice śmiało mogą wesprzeć wysiłki edukacyjne szkoły. Z kolei wychowawca ze świetlicy, pracownicy biblioteki, pracownicy administracyjni, opiekuni sal gimnastycznych, woźni w szatniach to pracownicy mający stały ogląd pomieszczeń, w których dyrekcja czy inni nauczyciele zwykle bywają rzadko. Bardzo ważne jest włączenie ich do dyskusji, aby poznać nawyki uczniów w tych miejscach i zasięgnąć opinii co do tego, gdzie należałoby umieścić kosze do segregacji śmieci w szkole.

Zaproś również ekspertów z lokalnych lub wojewódzkich instytucji i wolontariatów, którzy mogą wzbogacić inicjatywę o własne doświadczenie, wsparcie merytoryczne i materialne specjalistycznych placówek. W zespole nie może zabraknąć reprezentacji uczniowskiej – w końcu segregacja odpadów w szkole dotyczyć będzie przede wszystkim ich.

[woo_product_slider id=”22540″]

Przeprowadź audyt ekologiczny w swojej szkole

Zanim zaczniesz projektować nowy program recyklingu, przeanalizuj najpierw, jak wygląda produkcja i segregacja odpadów w Twojej placówce. W ramach tego etapu należy przeprowadzić niżej wyszczególnione działania.

 • Wraz z administracją szkoły zrób audyt obrotu odpadami w Waszej instytucji i określ, ile śmieci tygodniowo, miesięcznie i rocznie produkuje cała szkoła, najlepiej z podziałem na poszczególne pomieszczenia.
 • Sporządź listę rodzajów odpadów każdego typu (szkło, plastik, metal, odpady naturalne, i tak dalej), jakie produkuje Twoja szkoła i przeanalizuj jakie są proporcje odpadów.
 • Oszacuj ile z odpadów powstałych w szkole nadaje się do recyklingu i dowiedz się, czy w Twojej okolicy istnieje możliwość ich przetwarzania.
 • Zastanów się, czy kosze do segregacji w szkole są jasno oznakowane i dobrze rozmieszczone. W tym celu poproś uczniów, by stworzyli mapę koszy w budynku i wokół niego wraz z oszacowanym procentowym udziałem typów śmieci w każdym z miejsc.
 • Przeanalizuj umowę między szkołą a firmą odprowadzającą ze szkoły śmieci i, jeśli nie wchodzi to w kontrakt, wynegocjuj możliwość przetwarzania odpadów lub zmień dostawcę usług.
 • Przemyśl, czy segregacja odpadów w szkole jest odpowiednio promowana przez Waszą placówkę.
 • Przeanalizuj, jaki wpływ na to, jak wygląda segregacja śmieci w szkole miały dotychczas podejmowane przez Was działania.
 • Zdecyduj, które z podejmowanych jak dotąd akcji przyniosły lepsze skutki, które zaangażowały największą liczbę uczniów, a które nie należały do zbyt udanych i dlaczego.

Określ cele programu i wskaźniki ich osiągnięcia

Jeśli planujesz wdrożyć program recyklingowy, musisz wiedzieć, jakie konkretnie cele segregacja śmieci w szkole ma pomóc osiągnąć. Cele muszą być precyzyjnie określone, a wyzwanie realne do pokonania w założonym czasie. Ponadto konieczne jest, aby ich wyniki były łatwe do zmierzenia i pokazania.

Cele programu recyklingowego

Cele programu nie mogą być zbyt ogólne lub abstrakcyjne, jak na przykład „Poprawić szkolną gospodarkę odpadami” lub „Usprawnić segregację odpadów w szkole”. Znacznie lepiej skonstruujesz plan działania w oparciu o następujące przykładowe cele:

 • Zmniejszyć produkcję śmieci plastikowych w szkole poprzez zapewnienie atrakcyjnej alternatywy do kupowania przez uczniów wody i napojów w plastikowych butelkach.
 • Zapewnić kosze do segregacji śmieci w szkole, dobrze je oznakować i umieścić je w strategicznych punktach.
 • Stworzyć 3 sposoby, w jakie szkoła będzie co miesiąc przetwarzać/utylizować określone typy śmieci (na przykład wystawiać na aukcjach prace artystyczne uczniów wykonane z odzyskanych odpadów).
 • Zwiększyć poziom wiedzy uczniów i pracowników szkoły na temat segregacji odpadów, recyklingu i kompostowania.

Wskaźniki osiągnięcia celów

Segregacja śmieci w szkole musi dać się zmierzyć. Ważne jest, aby wymyślić możliwie prosty i wiarygodny sposób mierzenia postępów w osiąganiu założonych celów.

Chcesz podnieść świadomość ekologiczną uczniów? Opracuj pulę pytań i przetestuj z niej uczniów i kadrę przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu.

Zakładasz, że zredukujecie ilość plastikowych i papierowych odpadów w szkole? Umieść w holu kosze do segregacji śmieci o określonej pojemności i mierz postępy w redukowaniu ich zapełniania.

Pamiętaj, że dzięki jasno określonym metodom mierzenia postępów łatwiej będzie wykazać uczniom i pracownikom, w jakim stopniu skuteczna jest segregacja odpadów w szkole.

Zdefiniuj swój projekt i stwórz markę – „Segregacja odpadów w szkole” to nie nazwa

Program recyklingu w szkole musi mieć swoją nazwę. Oryginalna nazwa sprawi, że uczniowie nie będą czuli, że po raz kolejny robią to samo. Nowe kosze do segregacji w szkole nie staną się kolejnym możliwym do zignorowania elementem krajobrazu.

Ubrana w atrakcyjne słowa, umiejętnie przedstawiona segregacja odpadów w szkole zamieni projekt w coś nowego i energetyzującego. Uczniowie będą chcieli się identyfikować z projektem również poza szkołą.

Nazwa zwiększy też rozpoznawalność programu w społeczności i wpłynie na jego profesjonalizm w oczach urzędów i instytucji, na których wsparciu szkole zależy.

Zadbaj o dotacje i określ budżet projektu

Segregacja odpadów w szkole to proces, którego sukces zależy od wsparcia odpowiednich organów i osób. Warto postarać się o fundusze z instytucji lokalnych, a także skorzystać z dofinansowania w ramach dotacji oferowanych przez Unię Europejską i instytucje ogólnokrajowe.

Na co zaplanować budżet

Organizując szkolny budżet do projektu recyklingu należy wziąć pod uwagę następujące wydatki:

 • szkolenie pracowników,
 • kontenery i kosze do segregacji w szkole i na zewnątrz budynku,
 • nagrody konkursowe,
 • możliwość wzrostu kosztów usług śmieciarki za przetwarzanie śmieci,
 • płatne konspekty lekcji (choć wiele instytucji udostępnia je za darmo po szkoleniach dla nauczycieli),
 • materiały informacyjne (broszury, plakaty).

Gdzie szukać dotacji na sortowanie śmieci w szkole i recykling

Informacje na temat możliwości dofinansowania projektów środowiskowych można pozyskać na przykład w:

Motywuj skuteczną promocją i komunikacją

Dobrze zaplanuj sposoby komunikowania działań szkoły. Aby segregacja śmieci w szkole miała jak najwyższą skuteczność, pokaż rodzicom i społeczności lokalnej osiągane sukcesy.

Odpowiednia promocja zapewni większy entuzjazm młodzieży i przychylniejszą reakcję władz miasta.

 • Zorganizuj oficjalne otwarcie programu w szkole i poproś o przemowę ekspertów.
 • Roześlij do rodziców i nauczycieli e-mail informujący o misji, celach i czasowym rozkładzie zadań programu recyklingu.
 • Podobną informację umieść na stronie szkoły i w mediach społecznościowych.
 • Regularnie informuj o postępach i osiągnięciach szkoły na polu poprawy jej gospodarki odpadami.
 • Fotografuj zapełnione kosze do segregacji odpadów w szkole i wykonane ze śmieci dzieła.
 • Umieść w reprezentacyjnych miejscach w szkole plakaty informujące o zbiórkach makulatury i innych publicznych przedsięwzięciach.
 • Możesz też stworzyć osobną stronę internetową dotyczącą szkolnego projektu i na niej zamieszczać aktualne dane i wydarzenia.
 • Zamieść w centralnym miejscu placówki szkolny dekalog recyklingu
 • Pozwól uczniom tworzyć pomysłowe kampanie wizualne, w których bohaterami są kosze do segregacji w szkole.

Przejdź do działania – kup kosze do segregacji śmieci w szkole

To oczywisty pierwszy krok we wdrażaniu szkolnej polityki recyklingu w życie. Warto dobrze zaplanować zakup, gdyż kosze do segregacji w szkole występują w dużej różnorodności. Wybór odpowiednich pozwoli uniknąć dzieciom sytuacji, gdy zostaje im w dłoni opakowanie, które nie pasuje do żadnego pojemnika. Sfrustrowany uczeń wrzuca je w końcu do któregokolwiek kosza.

Upewnij się, że udostępniasz swoim uczniom kosze do segregacji wszystkich rodzajów odpadów produkowanych w szkole. Segregacja śmieci w szkole nie może być realizowana połowicznie. W kupowanych pojemnikach uwzględnij między innymi kosze do:

 • papieru,
 • szkła,
 • plastiku,
 • metalu,
 • elektroodpadów,
 • drewna,
 • odpadów naturalnych,
 • innych odpadów.

Nie wystarczy zapewnić szkole pojemniki na odpady – połowa sukcesu to właściwe ich rozmieszczenie. W szkole kosze do segregacji śmieci muszą być ustawione w strategicznych miejscach, podobnie pojemniki na śmieci na terenach wokół szkoły.

Kosze do segregacji śmieci w szkole

Pewne miejsca w budynku szkolnym cieszą się większą popularnością wśród uczniów spożywających posiłki, czy wykorzystujących materiały plastyczne. Ich właściwa identyfikacja umożliwi strategiczne umieszczenie koszy już na etapie audytu i ułatwienie uczniom wyrabiania nawyku wyrzucania śmieci do odpowiednich pojemników.

Hol, kawiarenka, stołówka, sale lekcyjne — to oczywiste punkty, uczniowie jednak lubią przebywać również w mniej ruchliwych zakątkach korytarzy. Kosze do segregacji odpadów należy również umieszczać w szatniach, zakątkach korytarzy, przy oknach z parapetami, w łazienkach i na terenie sal gimnastycznych, a także w biurach dyrekcji i pracowników szkoły.

Kosze do segregacji śmieci wokół budynku szkoły

Teren szkoły to także boiska, podwórko czy parking. Kosze do segregacji śmieci na zewnątrz szkoły to zarówno mniejsze, jak i większych rozmiarów pojemniki. Trzeba przybliżyć je uczniom poruszającym się po szkolnych terenach oraz zasiadającym na ławkach i udającym się do swoich samochodów.

Poza budynkiem umieść także osobne kosze do recyklingu, z których śmieciarką odbierane będą nadające się do przetwarzania odpady. Koniecznie ustal, kto będzie odpowiedzialny za wynoszenie śmieci ze szkoły do tego pojemnika.

Kosze do segregacji odpadów naturalnych i drewna – nie pomijaj

Choć w wielu szkołach występują często osobne kosze do segregacji papieru czy plastiku, kosze do segregacji odpadów naturalnych czy drewna są zdecydowaną rzadkością. Tymczasem śmietniki do bioodpadów i drewna są niezbędne w klasach, na stołówkach, przy sklepikach szkolnych, w szatniach i na korytarzach. Tam często uczniowie spożywają śniadania i wyrzucają resztki pokarmów lub drewniane patyczki.

Jeśli kosze do segregacji odpadów naturalnych będą opróżniane w szkolnym kompostowniku, dzieci nabiorą nawyku wykorzystywania odpadów do dalszego obiegu.

Osobny kosz do drewna powinien znaleźć się przynajmniej w sali do techniki i w pobliżu punktów, gdzie uczniowie spożywają śniadania lub ostrzą ołówki. Nie pomijaj zakupu tych pojemników, gdyż tylko pełna segregacja odpadów zapewni dzieciom poczucie sensu programu recyklingowego w szkole.

Segregacja odpadów w szkole a pracownicy administracyjni

Po wnikliwej analizie tego, jak szkoła wywiązuje się z obowiązku recyklingowego, określeniu celów i budżetu projektu, gdy nowe kosze do segregacji śmieci w szkole i na podwórku już czekają na zapełnienie, czas zacząć sortowanie i recykling.

Oto kilka sposobów, w jakie możesz wpłynąć na szkolną gospodarkę odpadami od strony administracyjno-gospodarczej.

 • Stopniowo ograniczaj drukowanie materiałów i e-maili do minimum. Zamiast tego staraj się posługiwać mediami elektronicznymi. Niektóre materiały czy notatki na pewno można by drukować na papierze z drugiej ręki.
 • Zdecyduj, czy recykling w szkole idzie w parze z pomysłem wymiany sprzętu teleinformatycznego w biurach lub klasach informatycznych na nowszy. Może stary sprzęt jest wciąż dość dobry, a kupno nowego to tylko pokusa nowoczesności i szkolnego marketingu? Być może ekologiczna oszczędność wywrze lepsze wrażenie na rodzicach.
 • Zastanów się, jakie produkty zwykle kupowane od producenta możecie wykonać sami — świetnym pomysłem będzie zbiórka makulatury w szkole i przeznaczenie jej na produkcję papieru toaletowego do szkolnego użytku, tekturowych teczek lub opakowań w szkolnym sklepiku.

Działania edukacyjne w ramach recyklingu – szkolenia, konkursy i warsztaty recyklingowe

To w końcu specjalność szkół.

Działania edukacyjne są niezmiernie ważnym elementem wdrażania programu recyklingowego nie tylko w szkołach. To skuteczne wypracowanie postaw gwarantuje wymierne sukcesy na polu poprawy gospodarki odpadami.

Niezbędne są do tego podnoszenie świadomości i kształtowanie odpowiednich nawyków zarówno u uczniów, jak i pracowników szkoły. Działania edukacyjne to jednak nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczna segregacja śmieci w szkole.

Zasięgnij wiedzy ekspertów od ochrony środowiska i zainwestuj w kadrę

Istnieje wiele instytucji lokalnych, ogólnopolskich i o szerszym zasięgu zajmujących się profesjonalnie tematyką edukacji w dziedzinie ochrony środowiska. Firmy te szkolą nauczycieli i udostępniają lub pomagają opracować jakościowe scenariusze zajęć i plany działania dla szkół.

Dowiedz się, czy w Twoim mieście lub regionie ktoś świadczy już takie usługi. Skorzystaj z ich profesjonalnej wiedzy i pomocy. Być może warto byłoby także przemyśleć szkolenie pracowników administracyjnych i gospodarczych.

Rozwijaj świadomość ekologiczną uczniów

Kolejnym krokiem w programie recyklingowym jest budowanie świadomości uczniów w tematyce skali problemu, jakim jest niedostateczna segregacja śmieci w szkole i na świecie, a także rozwiązań, jakie każdy powinien stosować, aby poprawiać stan środowiska. Mając odpowiednio przeszkoloną kadrę, należy najpierw — najlepiej w ramach każdego przedmiotu — zorganizować lekcje dedykowane tym problemom.

Skonstruuj program recyklingu wokół cyklu rocznego

Plan recyklingowy szkoły musi nakładać się na roczny cykl produkcji odpadów, który w dużej mierze uzależniony jest od pór roku i świąt. Planując poszczególne akcje należy myśleć z wyprzedzeniem. Pomocne w organizacji programu recyklingu o kalendarz roczny mogą być poniższe pytania:

 • Co zrobić z choinką po świętach?
 • W jaki sposób postępować z wydmuszkami po jajkach wielkanocnych?
 • Jak z korzyścią dla środowiska zutylizować listopadowe znicze?
 • Co zrobić z jedzeniem, którego nie zdołaliśmy zjeść w święta i jak nie dopuścić do nadmiarowej produkcji żywności w kolejnym roku?
 • Jak rozpalić ekologicznego grilla lub ognisko w majówkę?

To tylko kilka zagadnień, które mogą stać się bazą konkursów, zbiórek i innych zadań. Obowiązkowo należy przygotować plan działania tak, aby uwzględnić w nim bilans i wielkie sprzątanie w międzynarodowy Dzień Ziemi.

Jeśli klasa organizuje wycieczkę, zadbaj o to, by również w jej trakcie realizowane były recyklingowe cele. W ten sposób uczysz dzieci i pracowników, że odpoczynek i zabawa nie zwalniają od odpowiedzialności. Każdą dziedzinę życia da się i należy dopasować do założonego planu redukcji odpadów.

Zaplanuj konkretne zadania w ramach recyklingu

Mając na uwadze powyższe wytyczne, możesz zacząć planować konkretne zadania, w ramach których szkoła kształtować będzie świadomie swoją gospodarkę odpadami i wpływać na środowisko lokalne. Segregacja śmieci w szkole to temat do popisu na naprawdę wielu polach.

Niezależnie od tego, na jakie konkretnie działania się zdecydujecie, warto planować następujące typy zadań:

Warsztaty recyklingowe 
Praktyczne podstawy wyrabiania dobrych nawyków krok po kroku. Naucz dzieci konkretnych technik, na przykład poprawnego sortowania odpadów i ich przygotowania do dalszej obróbki lub robienia posiłków z przemyślanym zarządzaniem opakowaniami po produktach. 
Ekologiczne konkursy i gry rywalizacyjne 
Dla wielu uczniów najbardziej motywujące formy pracy. Wydajna segregacja odpadów w szkole i jak najmniejsza produkcja śmieci to świetne pomysły na rywalizację klas, konkursy na najciekawszy sposób wykorzystywania plastiku i tematyczne gry miejskie. Rzućcie wyzwanie innym szkołom lub instytucjom w regionie czy na świecie. Zadbaj o atrakcyjne nagrody, bo ciężka praca na rzecz środowiska z pewnością zasługuje na więcej niż satysfakcję. 
Zielone pikniki, wspólne zakupy i przyrządzanie posiłków 
Zabierając dzieci na wspólne zakupy naucz je w praktyczny sposób, które produkty i marki warto faworyzować, a których nie wybierać, aby nie zwiększać ilości zbędnych odpadów. Z zakupionych produktów twórzcie pikniki i posiłki i wypracowujcie nawyki mądrego wykorzystywania odpadów lub nadpsutej żywności. 
Zbiórka makulatury w szkole 
To najprostszy sposób na recykling w szkole. Możesz zorganizować konkurs dla klas, roczników czy indywidualnych uczniów, a także zaprosić do tej formy działania mieszkańców miejscowości. Zbiórka makulatury w szkole wymaga jedynie wagi i rejestracji wyników uczniów, a rezultatem są uratowane drzewa i redukcja marnotrawstwa celulozy. 
Prace w szkolnym ogródku i przy kompostowniku 
Zorganizowanie szkolnego ogródka i kompostownika to sposób na spożytkowanie odpadów organicznych i wytworzenie ekologicznych warzyw i owoców, a tym samym zmniejszenie produkcji odpadów po kupnych produktach. Segregacja odpadów stanie się dzięki tym rozwiązaniom prostsza i bardziej widoczna. 
Działalność analityczna 
Część wysiłków szkoły w ramach programu recyclingu powinna skupiać się na monitorowaniu efektów zadań, do czego niezbędne są umiejętności analityczne. Zaangażuj miłośników matematyki w opracowanie skutecznych sposobów przydatnych w późniejszych audytach i podnoszeniu świadomości i motywacji uczniów w oparciu o prawdziwe dane. Zadbaj, aby wiedzę tę można było stosować szerzej i aby segregacja odpadów w szkole miała szansę zachęcić do działań recyklingowych również w innych miejscach — w końcu nic nie motywuje tak, jak wyrażone w liczbach korzyści. 
Materiały ekologiczne w plastyce 
Trudno o prostsze i bardziej obszerne możliwości zagospodarowania odpadów niż w ramach twórczości artystycznej. Promuj recyklingową sztukę jako uzupełnienie tradycyjnych technik artystycznych objętych programem nauczania plastyki. Niech uczniowie odkrywają artystyczne zastosowania plastiku czy metalu i produkują przedmioty z surowców wtórnych: odzież i biżuterię, ozdoby, sprzęty domowego użytku, zabawki, dekoracje świąteczne i inne. Organizuj konkursy na najciekawiej ozdobione kosze do segregacji w szkole z użyciem wyłącznie materiałów ekologicznych. 

Zaangażuj w recykling społeczność lokalną

Recykling powinien wykraczać poza mury szkoły. Zaangażowanie uczniów w pracę z lokalną społecznością jest konieczne z co najmniej trzech powodów:

Jak szkoła może współdziałać ze społecznością lokalną?

Z uwagi na powyższe korzyści, koniecznie wzbogać szkolny program recyklingu w działania ze społecznością lokalną. Odnieś się do miejscowych przedsiębiorstw, innych szkół, osiedli mieszkalnych, domów kultury — każdy partner to zupełnie nowe możliwości współpracy. W ramach projektu możesz zaproponować na przykład następujące zadania:

 • wolontariat lub praktyki dla młodzieży w miejskich służbach czystości;
 • wizytację w firmach zajmujących się utrzymywaniem porządku i zapoznanie się z ich działalnością;
 • warsztaty z technik recyclingu dla mieszkańców miasta, innych szkół i instytucji;
 • aukcje i wystawy twórczości plastycznej z wykorzystaniem odpadów;
 • wystąpienia teatralne lub filmy, w których kosze do segregacji w szkole będą głównymi bohaterami;
 • konkursy dla szkół, które umożliwią wymianę idei i zaktywizują uczniów i kadrę innych placówek.

Świętuj sukcesy w dni recyklingu w szkole

Dni recyklingu powinny odbywać się co najmniej 2–3 razy w roku, najlepiej w mniej intensywnych okresach pracy szkolnej. Systematycznie organizowane dni recyklingu to okazja do bardzo ważnych momentów podsumowania, które są nagradzające same w sobie. Warto wykorzystać je do umacniania motywacji uczniów poprzez wspólne świętowanie sukcesów podczas szkolnych festiwali.

Szkoła efektywnie realizująca swój program może również zgłosić swoją działalność i wystartować w konkursie na ekologiczną szkołę.

Podtrzymuj efekty i zapewnij cykliczne udoskonalanie programu

Równie ważne, co osiągnięcie założonych celów jest podtrzymanie efektów. Raz skonstruowany program powinien być udoskonalany i wykorzystywany w kolejnych latach lub semestrach, aby wzmocnić efekt uczenia przez powtarzanie poznanych wzorców. Chodzi przecież nie tylko o to, aby podnieść świadomość ekologiczną, ale przede wszystkim wyrobić nawyki i umożliwić starszym uczniom przekazywanie wiedzy młodszym rocznikom, a przez to budować prawdziwą kulturę ekologiczną i sprawiać, by segregacja śmieci w szkole stała się codziennością.

Możesz rozważyć stworzenie kwestionariuszy oceniających dla kadry i uczniów, a z czasem także rozszerzenie programu na inne obszary działań ekologicznych, na przykład oszczędzanie energii.

Obowiązkowa segregacja odpadów w szkole – nie taki diabeł straszny

Zaplanowanie programu recyklingowego w szkole to na pewno ambitne i pracochłonne przedsięwzięcie, ale korzystając z powyższych rad, masz już właściwie gotową bazę.

Zbuduj swój szkolny program recyklingu w oparciu o wymienione zasady. Rozpocznij od wewnętrznego audytu, określ precyzyjnie cele projektu i pozyskaj fundusze na kosze do segregacji w szkole i nagrody konkursowe, a następnie zaplanuj poszczególne zadania w oparciu o roczny plan działalności Twojej placówki.

Zakup atrakcyjne kosze do segregacji śmieci w szkole, promuj współpracę z ekspertami i lokalnym środowiskiem i stale dbaj o motywację uczniów i pracowników. Wykorzystuj też materiały ekologiczne w plastyce, organizuj warsztaty recyklingowe i dni recyklingu.

Pozwól uczniom na fantazyjną twórczość i poproś, by stworzyli kampanię, w której kosze do segregacji w szkole będą głównymi bohaterami.

Pamiętaj, że choć program recyklingu w szkole to zadanie na dużą skalę, warto poświęcić mu dość czasu, aby dobrze skonstruowany projekt móc wykorzystać z powodzeniem w kolejnych latach i naprawdę przyczyniać się do poprawy sytuacji ekologicznej szkoły, miasta i całego środowiska. W końcu to dzisiejsi uczniowie tworzyć będą zdrowszy, czystszy świat, a Twoja szkoła ma realny wpływ na to, jak dobrze będą do tego przygotowani i jak skuteczna będzie segregacja odpadów w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google. Polityka prywatności i Warunkach korzystania z usługi.

Zapraszamy do kontaktu

  Ekofabryka

  ul. Grobla 25
  66-600 Krosno Odrzańskie
  tel. 68 30 30 30 8 
  info@ekofabryka.com.pl
  NIP: 9261558013
  REGON: 368272058
  Twój koszyk
  Loading...
  • Brak produktów w koszyku.

  Kwota: 0,00

  Zobacz koszykZamów teraz

  Loading...